Muladhara Chakra - Wortel ChakraGebaseerd op De verlichte leider door Peter ten Hoopen

first chakra first chakra De Wortel Chakra is gezeteld in het perineum, het zadel tussen de anus en de geslachts-delen, en vormt in tal van opzichten de wortel van alle ontwikkeling. Hij is het centrum van verbondenheid met de aarde - en met het overleven daarin. Voor een goed begrip: stel je voor dat je een grotbewoner bent, en probeer je vervolgens voor te stellen waar je in je hoofd het meest mee bezig bent. Dat, en alles wat daaruit is afgeleid is het bereik van de Wortel Chakra. Het kernthema op dit niveau is veiligheid, primair lichamelijk (het overlevingsinstinct), maar ook alle secundaire vormen van veiligheid: van een voorkeur voor auto's die goed uit de crash tests komen tot zorg voor een degelijke pensioenvoorziening. Een goed functionerende Wortel Chakra geeft een goede geaardheid, een vermogen om in het hier en nu te leven en een levendige uitstraling vol dynamiek. Het beeld is dat van een man of vrouw die met beide benen op de aarde staat, kerngezond en vol vertrouwen, de armen vol met de vruchten der aarde.

Persoonlijke specten:

Dit is de chakra van overleving - daarin begrepen zorg voor fysieke integriteit, voeding, kleding, onderdak en voortplanting. Belangrijke thema's zijn zelfstandigheid, stabiliteit, geaardheid. Andere aspecten zijn nuchterheid, gezond verstand, energie, assertiviteit, ambitie, materieel gewin. Negatieve ontwikkeling: verslaving aan materiŽle positie en zintuiglijk genot, angst, machtswellust, uitbuiting.

Zakelijke aspecten:

Dit is de chakra van de 'continuÔteit van de onderneming' - en dat mag ook persoonlijk opgevat worden, in de zin van 'continuÔteit van je professionele bestaan'. Hoofdthema's bij positieve ontwikkeling van het aspect zijn financiŽle gezondheid, winst, aandeel-houders-waarde. Daarnaast ook fundamentele zaken als veiligheid en gezondheid van employees. Leiders met een sterk ontwikkelde Wortel Chakra verliezen de bottom-line geen moment uit het oog. Dit is hun kracht, maar tegelijk ook hun beperking. Negatieve ontwikkeling: totalitair management, exploitatie, winst tegen elke prijs, koersopdrijving, onmenselijkheid, criminaliteit.

Grote uitdaging:

Het aardse te ontstijgen zonder je worteling daarin te verliezen.