Svadisthana Chakra - Onderbuik ChakraGebaseerd op De verlichte leider door Peter ten Hoopen

first chakra first chakra

Commentaar:

De Onderbuik Chakra, die ook wel wordt aangeduid als de Sex Chakra, is gezeteld laag in de onderbuik, tussen de navel en het schaambeen. Hij beheerst het terrein van sexualiteit (inclusief de voortplanting), creativiteit (spirituele voortplanting) en emoties. Door die emoties verbindt hij ons met anderen. De naam betekent 'zetel van de levenskracht', 'zetel van het zelf'. Het is de chakra van het oergevoel, de verbondenheid met anderen zoals die groeide in de vroegste tijden van de mensheid, de verbondenheid met vorige generaties via de moeder, de verbondenheid met de eigen lichamelijk-heid. Hier woont de wilde mens, het kind in de mens, de mens die altijd kind is gebleven, de mens die weet te leven - en ook het sociale dier, de mens die samen leeft met anderen. Bij een goede ontwikkeling geeft deze chakra vloeiende, gracieuze beweging, een diep gevoelsleven, sexuele bevrediging, plezier in het leven en een soepel inspelen op veranderingen.

Persoonlijke specten: Dit is de chakra van het onderbuikgevoel en alles wat daarmee samenhangt, alles wat er uit voortkomt. Vermogen je emoties te laten gaan, diep (mee) te voelen, jezelf op creatieve wijze te uiten, met name op een manier die anderen raakt. Daarnaast levensgenot en levenskunst, die weer bijdragen aan de fantasie en de inspiratie tot creatie. Negatieve ontwikkeling: Onderuitgaan in ongeremde emotionaliteit, weerloosheid, geestelijke verloedering.

Zakelijke aspecten: Warme relaties met medewerkers, klanten, leveranciers. Onderhouden van netwerk: relaties ten dienste van zakelijke belangen. Negatieve ontwikkeling: Manipulatie. Mensen buitensluiten of tegen elkaar uitspelen, de gevoeligheden van anderen bespelen als instrumenten voor het bereiken van eigen doen. Het doden van creativiteit middels het koesteren van afgunst en het aanwakkeren van angst. In het algemeen, de gevoeligheden van anderen bespelen als instrumenten voor het bereiken van eigen doelen.

Grote uitdaging: Jezelf te verbinden met anderen zonder je eigen identiteit te verliezen.