Manipura - Zonnevlecht ChakraGebaseerd op De verlichte leider door Peter ten Hoopen

first chakra first chakra

Commentaar:

De Zonnevlecht Chakra ligt ter hoogte van de navel, diep in de buik, bijna tegen het ruggemerg aan. De fysieke locatie die er mee correspondeert is de zonnevlecht (de zenuwknoop die boksers bij elkaar proberen te raken bij een slag naar het lichaam). Volgens verschillende auteurs betekent de naam iets als 'Lotus Juweel', maar dat lijkt me een westers verzinsel, want 'mani' betekent 'heilig' en 'pura' is 'stad' - steden en stadjes genaamd Manipur zijn er in India in bijna elke staat. Duidelijk is dat hier de innerlijke heilige stad wordt bedoeld: de plek waar zoveel krachten samenkomen, en van waaruit zoveel uitstraling de wereld in gaat.

Persoonlijke specten:

Dit is de chakra van de innerlijke kracht, ook vaak aangeduid als de chakra van respect, of de chakra van de wil - in de diepere zin waarin de filosoof Schopenhauer die opvatte, als de sturende kracht die ons bestaan op aarde vormgeeft. In de Zonnevlecht Chakra zetelt ons innerlijk vuur, hier vinden we de grote kracht waarmee we de wereld bestoken, en hier huist ook ons verlangen om gerespecteerd te worden om wat we bijdragen. In geval van nood kan een goed functionerende Zonnevlecht Chakra effectieve geweldstoepassing tot stand brengen. Een moeder die haar kind beschermt tegen een aanvaller, de soldaat die een onhoudbare stelling verdedigt ter redding van het vaderland - hun door niets te remmen geweld komt uit de navel, uit het zenuwcentrum van de zonnevlecht. In rustiger tijden tort de Zonnevlecht Chakra ongemerkt door als een scheepsmotor in kruisvaart, maar als het erop aankomt is zijn grote voortstuwende kracht op elk moment oproepbaar. Negatieve ontwikkeling: Vergroting van het ego tot egomanie, afhankelijkheid van het oordeel van anderen, schaamte, teleurstelling in zelf en anderen, blinde woede. Bij uitdoving richtingloosheid, willoze volgzaamheid, leven aan andermans leiband, een zekere daasheid en futiliteit.

Zakelijke aspecten:

Dit is de chakra van energie en ambitie, van de drive om een beter bestaan op te bouwen, om je te laten gelden. De zonnevlecht is als een kerncentrale: mits goed aangestuurd en zorgvuldig (bescheiden) gebruikt, een langdurige bron van grote energie. Het is ook de chakra van professionaliteit - vooral in de zin van respectabele prestaties, best practices, vakmanschap, maar ook in de zin van efficiency, productiviteit, kwaliteitssystemen, ISO 9001. Negatieve ontwikkeling: Machtsbelustheid, strengheid, autoritair gedrag, bureaucratie, verharding, door woede gevoed verwoestend optreden.

Grote uitdaging:

Jezelf te laten gelden zonder anderen te overmeesteren.