Anahata Chakra - Hart ChakraGebaseerd op De verlichte leider door Peter ten Hoopen

first chakra first chakra

Commentaar:

De Hart Chakra, de middelste van de zeven, ligt ter hoogte van het hart diep in de borstkas, iets voor de rugwervels. Het sanskrietwoord anahata betekent ongeslagen, niet gecreëerd - in de zin van bestaand, niet in de buitenwereld maar in de binnenwereld*). Het heeft daardoor de associatie van puurheid - de puurheid van liefde, devotie (gewijd leven) en onzelfzuchtige inzet. Deze chakra is ook het centrum waarin alle tegenstellingen worden verenigd: lichaam en geest, man en vrouw, hoger zelf en lager zelf, binnenwereld en buitenwereld, goed en slecht. Het is het aspect liefde van de Hart Chakra dat leidt tot zelfaanvaarding en tegenstellingen doet accepteren - in het eigen zelf en in dat van anderen. Waarschuwing: Activatie van de Hart Chakra kan vergaande gevolgen hebben, en die gevolgen zijn meestal onomkeerbaar. Het gaat hier om processen waar de logica weinig greep op heeft en die met traditionele methodes slecht zijn te managen. Een goed begrip van wat speelt in het hart is van groot belang voor ieder die door veranderingen heen gaat of veranderingen bij anderen begeleidt.

Persoonlijke specten:

Dit is de chakra van balans, maar ook de chakra van hartsverbondenheid, van liefde. De Hart Chakra wordt vaak tot ontwaken of opgloeien gebracht door het krijgen kinderen, maar die kinderen kunnen ook figuratief zijn - een zelfde versterking van deze chakra geeft het oppakken van een grote taak ten behoeve van anderen. Dit transformationele aspect speelt vaak een rol bij mensen op gevorderde leeftijd die zich afvragen wat ze gedaan hebben met hun leven - en ervaren, bewust of onbewust, dat hun Hart Chakra bijna is uitgedoofd. Dit is de chakra van mensen met een groot hart, zij die het ware leven in ere houden - door het koesteren van liefde, medeleven, aanvaarding en vertrouwen. Negatieve ontwikkeling: Harteloosheid. Hartkwalen. (Waarmee uiteraard geen wederkerig causaal verband tussen hartkwalen en slechtigheid wordt gesuggereerd, want er zijn veel lieve mensen die het aan hun hart krijgen, van verdriet bijvoorbeeld, maar er is wel het eenzijdige causale verband dat harteloosheid niet best voor je hart is.)

Zakelijke aspecten:

Groeien door uitdrukking te geven aan de gemeenschappelijk gedragen waarden, door het aangaan van loyaliteitsrelaties met medewerkers, afnemers, leveranciers. Hartkracht. Of zoals een mij dierbare spreker het laatst op een seminar zei: 'door het geven van liefde tot ontwikkeling brengen'. Daardoor ook: bereidheid tot verandering, vergroting van zelfvernieuwend vermogen, transformatie. Negatieve ontwikkeling: Voorgewende menselijkheid, isolement, verlies van vertrouwensbasis in de organisatie, entropie (verval van het organisme) door ontbreken van levenskracht.

Grote uitdaging:

Balans te bewaren, want wie doorslaat brengt geen transformatie maar vernietiging. Dit is een heel belangrijke uitdaging, waar later op zal worden teruggekomen in het hoofdstuk Is de hoogste chakra heilig? Kort gezegd komt het hierop neer, dat alleen wie evenwichtigheid weet te bewaren werkelijke transformatie kan bereiken. Een te eenzijdige focus op één bepaald aspect van eigen gedrag of bedrijfsvoering, hoe mooi dat ook is (bijvoorbeeld meer warmte, meer aandacht voor leren, meer bijdrage aan het algemeen belang) kan het bereiken van verandering onmogelijk maken. Een werkelijk verlicht leider ziet de noden van zijn organisatie op alle terreinen, en geeft de organisatie het type aandacht dat Richard Barrett , een van de grondleggers van waardengedreven management, aanduidt als 'full spectrum'.