Vishuddha Chakra - Keel ChakraGebaseerd op De verlichte leider door Peter ten Hoopen

first chakra first chakra

Commentaar:

De Keel Chakra ligt in de keel ter hoogte van de schildklier en de halsvlecht, dichtbij de hersenstam, ons 'reptielenbrein'. De naam staat voor purificatie, rituele zuivering, een woord dat in het sankriet een zeer speciale plaats inneemt, omdat Hindoes, Sikhs en Jains gefascineerd zijn - soms zelfs geobsedeerd - door zuiverheid. Voor iedere IndiŰr die ook maar de geringste pretentie van spiritualiteit heeft, of gewoon een burgerlijk gevoel van eigenwaarde, vormen het ochtend- en het avondbad een heilig ritueel. En wie de markt op gaat om ghee (geklaarde boter) te kopen, hetzij voor het altaar, hetzij voor gebruik in de keuken, is meer nog dan in de smaak ge´nteresseerd in de vraag of de koopwaar shuddha is. Mogelijk niet alleen omdat het concept van de zuiverheid zo centraal staat in het zieleleven, maar ook omdat in geen land zoveel geknoeid wordt als in India. De zelf ogenschijnlijk niet zo heel pure goeroe Bhagwan Shri Rajneesh, legde de plaats van de Keel Chakra in de rangorde prachtig uit: "Nadat de liefde zijn intrede heeft gedaan (bij de Hart Chakra, tH) is er onschuld en zuiverheid - nooit eerder. Alleen liefde zuivert, niets anders heeft dit vermogen. Liefde maakt alles wat lelijk is mooi, wat smerig is schoon."

Persoonlijke specten:

Dit is de chakra van communicatie, met als achterliggende concept zuiverheid. Dit vanuit de gedachte dat expressie pas aan de orde is wanneer zuiverheid is bereikt. De profane versie hiervan kennen we in de populaire uitdrukking: "Oh Lord, please help me to keep my mouth shut till I know what I am talking about." De zuiverheid is in het Indiase denken nooit een gegeven staat, zoals de zuiverheid van diamant, maar altijd het gevolg van zuivering, purificatie, de kern van de meeste Hindoe´stische rituelen. Om de zuiverheid te bereiken moet een inspanning worden verricht, een innerlijk proces gericht op het verwijderen van verontreiniging, zoals een huismoeder de ghee reinigt door met haar scherpe oog vuiltjes te ontwaren en deze eruit te vissen. Of, met een andere metafoor die in klassieke beschrijvingen van de Vishudda steeds terugkomt, zoals we de werking van vergif neutraliseren met een tegengif. Hierdoor worden alle negatieve en giftige levenservaringen geabsorbeerd en omgezet in energie. Door deze reiniging wordt een verheven staat bereikt, zo mooi en heerlijk - zo shudda - en zo geladen met energie, dat we ernaar verlangen om erover te praten. Met het uiteindelijke doel om deze staat van zaligheid met anderen te delen, ons welbekend uit het christelijke evangeliseren. Negatieve ontwikkeling: Door liegen of het verbergen van emoties raakt deze chakra geblokkeerd. Het gevolg ervan is verlies van communicatieve kracht.

Zakelijke aspecten:

Op het meer basale niveau is de Keel Chakra de energiekern die bepaalt hoe goed we communiceren. Spraak is onze dominante manier van zelfexpressie en doordat de mens een sociaal dier is, hangt zakelijk succes voor een groot deel af van onze communicatieve gaven. Zeer getalenteerde mensen met gebrekkige communicatieve vaardigheden slagen er vaak niet in om veel te bereiken, terwijl daarentegen mensen met een matig talent die zich verbaal vaardig uitdrukken meestal wel succes hebben. Op hoger niveau is de Keel Chakra te zien als het knooppunt waarin verbinding wordt gemaakt tussen ons innerlijk en ons fysieke lichaam. De Keel Chakra manifesteert zich in onze behoefte om een bijdrage van betekenis aan de samenleving te leveren, om uitdrukking te geven aan waarden hoger dan persoonlijke behoeftenbevrediging en persoonlijke erkenning. Dit wordt concreet en zichtbaar in het streven naar een betere wereld, ontwikkeling van verbinding op inhoudelijk niveau, interne cohesie. Het is dit aspect van de Keel Chakra dat een belangrijke rol speelt in verlicht leiderschap. Steeds wanneer we spreken over onze behoefte aan zingeving, over het leveren van een wezenlijke bijdrage middels ons het werk, is dit het gevolg van een mooi openstaande Keel Chakra. In organisaties manifesteert zich een goed functionerende Keel Chakra van het leiderschap in een positieve bedrijfspersoonlijkheid en een bedrijfscultuur gebaseerd op gedeelde waarden en visie. Negatieve ontwikkeling: Als boven. Door liegen of het verbergen van emoties raakt deze chakra geblokkeerd. Het gevolg ervan is verlies van communicatieve kracht. Het effect van liegen geldt ook voor organisaties als geheel - en heeft in deze tijd van transparantie zeer schadelijke consequenties.

Grote uitdaging:

Meester te worden van de eigen geestelijke inhoud en de uitdrukking ervan in de buitenwereld. Anders gezegd: de uitdaging hier is om de energie van de Hart Chakra te transponeren naar een hoger niveau, waarop werk een uitdrukking wordt van innerlijke groei.