Ajna Chakra - Derde Oog ChakraGebaseerd op De verlichte leider door Peter ten Hoopen

first chakra first chakra

Commentaar:

De Derde Oog Chakra ligt laag in het voorhoofd, net boven de neusbrug - de plaats waar veel IndiŰrs elke dag een verse karmijnrode stip zetten ten teken van hun verbondenheid met de innerlijke wereld. In deze chakra zetelt het mystieke zintuig dat gewoonlijk als 'derde oog' wordt aangeduid - het zintuig waarmee we introspectie en intuitieve waarneming verrichten. Dit zintuig speelt een belangrijke rol bij processen van bewustwording, belangrijker dan alle andere zintuigen samen. Bij veel vormen van meditatie wordt de aandacht gefocust op het derde oog, omdat het wekken van deze chakra essentieel is voor de ontwikkeling van innerlijk leven. Op de meeste beelden van Boeddha en Boddhisatvas, Jain heiligen en goden uit het Hindoe´stische pantheon, is het derde oog prominent afgebeeld - als een bobbeltje, een ruit of rozet. Er zijn intrigerende relaties met de pijnappelklier, die ook op deze hoogte ligt, zij het bij de mens diep verscholen tussen de voorkwabben - en bij sommige diersoorten, zoals leguanen, lampreien en verschillende vogels, nog een functie heeft bij het uitwendige zicht. De menselijke fascinatie, al sinds duizenden jaren, met het derde oog, zou kunnen voortkomen uit een onbewuste kennis van een voormalige functie als uitwendig zintuig.

Persoonlijke specten:

Mensen met een goed ontwikkeld Derde Oog Chakra hebben een sterke intu´tie waarop zij in het dagelijks leven durven te vertrouwen. Zij hebben ook en een goede zelfkennis, zodat zij sterk in het leven staan en vrij makkelijk toegang hebben tot hun energiebronnen. Negatieve ontwikkeling: Een ongungstige ontwikkeling van deze chakra heeft meestal gevolgen in de sfeer van bekrompenheid, in alle connotaties van het woord. Daarbij hoort een 'klein' wereldbeeld en een vastklampen aan zaken die als vaststaand worden gezien - of, bij gebrek aan zulke zaken, een hunkering daarnaar en een angst om nieuwe informatie toe te laten die strijdig is met wat als vaststaand werd aangenomen. Een ander gevolg van een negatieve ontwikkeling van de Derde Oog Chakra is verwarring: onduidelijkheid over de eigen plaats in de wereld, en voortdurende verrassing door wat gezien wordt als onvoorspelbare spelingen van het lot.

Zakelijke aspecten:

De laatste jaren wordt in steeds bredere kring wordt erkend dat intu´tie belangrijker is voor het nemen van effectieve zakelijke beslissingen, dan rationele afweging. Een extra zet tot deze erkenning gaf recentelijk de verschijning van Malcolm Gladwell's Blink, The Power of Thinking Without Thinking, een populair geschreven overzicht van studies naar het resultaat van het vertrouwen op split-second indrukken. Ook gereputeerde management-trainingsinstituten als het Centre for Creative Leadership werken gericht aan het verbeteren van de intu´tieve vaardigheden van leiders. Een zeer beknopte, maar uitstekende gids voor dit werk is Talula Cartwrights Developing Your Intuition: A Guide to Reflective Practice. Wie er iets dieper in deze materie wil duiken kan terecht bij het Gay Hendricks' en Kate Ludemans The Corporate Mystic: A Guidebook for Visionaries with Their Feet on the Ground dat er ondermeer op wijst hoe belangrijk integriteit is voor de ontwikkeling van intu´tieve vermogens. Voor het geval dat de causaliteit zo en passant niet meteen duidelijk is: het opgeven van integriteit corrodeert de intu´tie, omdat herhaaldelijk iets anders wordt gedaan dan de innerlijke stem aanbeveelt, waardoor deze geleidelijk aan verstomt. Omgekeerd: door integer te gaan handelen wordt de innerlijke stem weer hoorbaar en geleidelijk aan betrouwbaar als instrument voor het nemen van beslissingen. Negatieve ontwikkeling: Leiders met een minder goed ontwikkelde Derde Oog Chakra brengen niet alleen zichzelf, maar ook hun organisatie in verwarring door het creŰren van een wereldbeeld dat niet strookt met de werkelijkheid - zoals General Motors tot voor kort aangehouden en diep in het hart nog steeds niet helemaal opgegeven 'binnen vijf jaar is dat hele gezeur over het milieu voorbij en dan staan wij, die nog steeds motoren van vijf liter maken, bovenaan in ons marktsegment'. Of zulke leiders remmen de ontwikkeling van hun organisatie door vast te houden aan een wereldbeeld dat niet meer klopt: 'Wat er ook gebeurt, mensen zullen altijd brillen blijven dragen (pijp blijven roken, melk blijven drinken, producten van kinderarbeid blijven kopen, etc.)'. De mensen aan wie zij leiding geven zullen hen in de regel ervaren als een massief blok waar ze ofwel tegenop lopen of omheen moeten. Het enige voordeel dat ze in de ogen van die medewerkers hebben, is dat ze niet bijster veel opmerkingsgave hebben, en dat het dus relatief makkelijk is om ze voor de gek te houden.

Grote uitdaging:

Meer te vertrouwen op intu´tie, zonder feitelijke informatie te negeren.