Sahasrara Chakra - Kruin ChakraGebaseerd op De verlichte leider door Peter ten Hoopen

first chakra first chakra

Commentaar:

De Kruin Chakra wordt traditioneel verbeeld als een duizendbladige lotus die opbloeit op de top van onze schedel, of eigenlijk een paar vingerbreedtes erboven. De naam Sahasrara is afgeleid van sanskrit sahasra, 'duizend'. Dit is de chakra van het denken en de wijsheid, en van het universeel bewustzijn. Hij vormt onze verbinding met het hele universum, met het tijdloze al. Hij zal sterker gevoeld worden door monisten, door mensen die het gevoel hebben dat alles n is, dan door mensen die de wereld ervaren in individualiteit en gespletenheid, in verzamelingen van tegenstellingen. Wanneer deze chakra opbloeit brengt hij ons wijsheid, verbinding op spiritueel niveau en een vredige gelukzaligheid. Hij is als een schotelantenne waarmee we de kosmische krachten tot ons laten komen, en waarmee we tegelijk onze innerlijke rijkdom, in al zijn duizend facetten, de wereld insturen.

Persoonlijke specten:

Dit is de chakra van universaliteit en kosmisch bewustzijn. Bij een sterke focus op de eigen individualiteit - zoals ons in de heersende materialistische cultuur sterk wordt aangewakkerd - sluit deze chakra zich, alle duizend blaadjes omkrullend naar binnen, en zijn we van boven dicht. Veel mensen hebben dan ook geen of weinig besef van universele verbondenheid - reden waarom boeken als deze nuttig zijn. De Kruin Chakra kan pas weer opbloeien wanneer een meer universeel, 'zelf'-overschrijdend bewustzijn ontstaat, en doet dat dan vanzelf. Negatieve ontwikkeling: Een te sterke gerichtheid op de Kruin Chakra kan leiden tot 'verslaving' aan spiritualiteit en verwaarlozing van de bereiken die gestuurd worden door de andere chakra's. De meest voorkomende onderwaardering is die van de onderste energiekern, de om zijn verondersteld minderwaardige aardsheid geminachte Wortel Chakra. Het gevolg hiervan is verwaarlozing van lichaam zodat verzwakking en soms zelfs vervuiling optreedt, of verwaarlozing van het zakelijke en afglijden in armoede - hetgeen, o ironie, onverbiddelijk resulteert in een gedwongen gerichtheid op de Wortel Chakra om toch te overleven. Dit syndroom klinkt misschien exotisch, maar is helaas verre van zeldzaam. Handige secteleiders die de verlokkingen van exclusieve gerichtheid op spiritualiteit exploiteren, zorgen ervoor dat discipelen hun vermogen aan hen afdragen vrdat het zover met ze is.

Zakelijke aspecten:

Een goed functioneren van de Kruin Chakra uit zich bij zakelijk leiders in een bewuste poging om het functioneel handelen ten dienste van de organisatie tegelijk ten dienste te laten zijn van 'de wereld' - van alle betrokken, nabij en veraf. Negatieve ontwikkeling: Een overmatige focus op de Kruin Chakra kan leiden tot verontachtzaming van de bottom-line. Universeel bewustzijn is prachtig, maar slechts weinigen slagen erin het te integreren in een effectieve leiderschapsstijl. Het merendeel van de weinigen die dat goed lijken te kunnen is werkzaam in de 'spirituality industry' - een snel groeiende bedrijfstak, maar de laatste jaren zien we steeds vaker juist bij leiders in zeer hoge functies een belangstelling optreden voor een bredere, universele gerichtheid. Te voorspellen valt dat dit over een aantal jaren een voorwaarde wordt voor het vervullen van zulke functies. Samengevat: een nobele opstelling is in de zakenwereld nog steeds lastig, maar wordt niet langer gestraft, en in minder dan tien jaar is universeel denken voor topfuncties een functionele vereiste.

Grote uitdaging:

Spiritualiteit een evenwichtige plaats te geven in het leven: niet dominant en niet ondergeschikt, maar alles doordringend, zoals de levenskracht zelf die we niet constant bewust ervaren maar die er zolang we leven wel altijd is.