Verlicht leiderschap
De schokkende gevallen van 'verduisterd' leiderschap die we de laatste jaren gezien hebben dwingen ons na te denken over fundamentele verandering. Maar dit zijn alleen de alarmbellen. Het is nu tijd om aandacht te geven aan de onderliggende aannames die zo lang als vaststaand hebben gegolden - en toe te werken naar een alternatief.
       We moeten op zoek naar een type leiderschap dat voorbij gaat aan exploitatie en jacht op persoonlijk gewin, en dat we met recht 'verlicht' kunnen noemen. Hoe zou zulk leiderschap eruit zien? Hoe wordt het gecultiveerd - in onszelf en in anderen? En hoe breng je het in de praktijk, op een manier die echt werkt?

In De Verlichte Leider, zet corporate culture consultant Peter ten Hoopen, wiens werk voor wereldwijd werkende organisities hem uniek inzicht geeft in het functioneren van leiderschap in alle culturen, het lancet in diep gewortelde maar uiterst schadelijke theorieŽn over leiderschap, zo de weg openend naar genezing, naar nieuwe bereiken van ambities, en nieuwe niveaus van passie en creativiteit.
       Ter bevordering van het benodigde bewustzijn introduceert de auteur 'De Chakras van Leiderschap'®, een model van leiderschap dat onderscheid maakt tussen zeven niveaus van menselijk energiegebruik. De ondersteunende Chakra Test op www.chakratest.org laat zien hoever de zeven aspecten van leiderschap zijn ontwikkeld, en hoe positief of negatief die ontwikkeling is.
       De rijkdom aan anecdotes, de scherpe humor en het vermogen van de schrijver om ook zichzelf kritisch te bezien maken De Verlichte Leider tot een uitdagende en inspirerend document dat het vermogen heeft om innerlijke verandering in gang te zetten.