Verlicht leiderschap behelst eerst en vooral bewustwording. Daar is niets zweverigs aan want het enige dat er gebeurt, is dat je je beter gewaar wordt van wat er gaande is - buiten en binnen. Verlicht is de leider die alle aspecten van de eigen persoonlijkheid in haar of zijn leven weet te integreren, zich bewust is van de diepe verbondenheid met anderen, en van daaruit handelt. Ten Hoopen belicht deze aspecten met een metafoor afkomstig uit de yogaleer: de Chakra's van Leiderschap, zeven energiekernen die de ontwikkeling van de persoonlijkheid kunnen stimuleren of remmen. Dit boek helpt je een helder beeld te krijgen van je eigen leiderschapsstijl, en van je potentieel om een rol van wezenlijke waarde te kunnen spelen. En passant geeft de schrijver inspirerende ideeën, suggesties en tips voor het verlichte leven - met voldoende relativering om ons en hemzelf met beide benen op de grond te houden. Hierdoor roept hij het verlangen naar een mooiere wereld op en creëert tegelijk een instrumentarium dat daaraan een concrete bijdrage kan leveren.

 

  Naam:
  
  Privacy: Invullen dient alleen voor het personaliseren van
  printouts en email feedback.
  Email adres:
  
  Privacy: Nodig als u email met resultaten wilt ontvangen
  Uw emailadres blijft vertrouwelijk.
     
   

  KLIK BIJ ELKE REGEL JE KEUZE AAN EN KLIK NA VOLLEDIG INVULLEN
  ONDERAAN OP 'VERSTUUR' VOOR VERWERKING

ZEER MEE EENS

MEE
EENS

ONBESLIST

MEE
ONEENS

ZEER MEE ONEENS
  Ik maak me voortdurend zorgen over geld
  Ik leef er maar op los
  Ik voel me sterk verbonden met de aarde
  Ik houd ervan macht te hebben over anderen
  Ik heb weinig focus en discipline
  Ik voel me veilig en zeker in de wereld
  Ik heb vaak lichamelijke klachten
  Ik streef naar steeds mooiere en grotere bezittingen
  Ik weet me altijd te redden, ik ben een echte survivor
  Ik kan me goed ontspannen en niks doen
  Ik maak makkelijk verbinding met mensen
  Ik ben een scheppend, creatief mens
  Ik laat me makkelijk meeslepen door de gevoelens van anderen
  Ik ben frigide, niet makkelijk warm te krijgen voor erotiek
  Ik heb een goede emotionele intelligentie
  Ik zou onafhankelijker willen zijn
  Ik kan mensen manipuleren door ze te verleiden
  Ik krijg van sex niet gauw genoeg
  Ik geef me graag over aan zintuiglijk genot
  Ik voel me soms totaal lusteloos
  Ik krijg in het leven voor mekaar waar ik mijn zinnen op heb gezet
  Ik weet wat ik waard ben en voel me niet gauw ondergeschikt
  Ik heb de neiging anderen de schuld te geven
  Ik schaam me voor mijn eigen rol in het leven
  Ik neem eigenaarschap voor mijn eigen leven
  Ik verlaat me voor een belangrijk deel op de steun van anderen
  Ik ben koppig, inflexibel
  Ik heb niemand nodig om mezelf overeind te houden
  Ik maak af waar ik aan begin
  Ik heb weinig gevoel voor humor
  Ik zoek altijd de harmonie
  Ik ben een warmvoelend mens
  Ik vind het moeilijk om verdriet te verwerken
  Ik ben sentimenteel
  Ik ben moedig
  Ik vergeef mezelf niet makkelijk voor wat ik verkeerd heb gedaan
  Ik ben emotioneel afhankelijk van anderen
  Ik offer me waar nodig op voor een goede zaak
  Ik heb dierbaren onvoorwaardelijk lief
  Ik vaar soms uit tegen ondergeschikten
  Ik ben goed in alle vormen van communicatie
  Ik heb een sterke gemeenschapszin
  Ik praat te veel, te hard, of te drammerig
  Ik houd aspecten van mezelf geheim
  Ik voel me sterk aangetrokken tot zuiverheid
  Ik heb weinig zelfdiscipline
  Ik heb niet veel muzikaal gevoel
  Ik kan ergens zo vervuld raken dat ik iedereen erin wil laten delen
  Ik spreek vooral om mijn eigen innerlijk kenbaar te maken
  Ik denk eerst en vooral aan mezelf
  Ik vertrouw meer op mijn intuïtie dan op mijn verstand
  Ik ken mezelf door en door
  Ik verkies concrete beschrijvingen boven symbolen en metaforen
  Ik heb over veel zaken mijn eigen mening en daar houd ik aan vast
  Ik heb vaak voorgevoelens die uitkomen
  Ik hecht aan vaststaande waarden en normen
  Ik heb een helder beeld van mijn plaats in de wereld
  Ik wijd me met grote inzet aan zaken die ik van belang acht
  Ik neem geen besluiten tot ik de objectieve feiten ken
  Ik word vaak verrast door wendingen van het lot
  Ik [ben misschien niet volmaakt, maar] leef met mezelf in vrede
  Ik heb het gevoel dat ik onderdeel ben van een groter geheel
  Ik ben al heel wat meer verlicht dan de meeste mensen
  Ik zou eigenlijk minder televisie moeten kijken
  Ik ken geen mooiere levensvervulling dan het helpen van anderen
  Ik ben al bij veel verschillende goeroes geweest
  Ik stel mijn leven ten dienste van een hoger doel
  Ik heb ervaringen gehad van universele eenheid
  Ik maak me door mijn eigen gedrag niet echt gelukkig
  Ik ben ervan overtuigd dat alles met het verstand is te kennen